Holter saturacji - nocny pomiar saturacji 

Nocny pomiar saturacji może być wstępnym elementem diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego.

 

Do czego służy Holter saturacji - nocny pomiar saturacji

Saturacja jest wskaźnikiem wysycenia hemoglobiny krwi obwodowej tlenem. Pomiar jej poziomu można dokonać za pomocą pulsoksymetru. W sytuacji kiedy dochodzi np. do bezdechu sennego spada poziom saturacji. Badanie tego parametru jest bezpieczne i często wykorzystywane nie tylko w ramach oceny pacjentów z dusznością ale może też stanowić wstępny etap diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego.

 

Wskazaniami do wykonania badania są i.in.:

- diagnostyka zaburzeń oddychania - obturacyjny bezdech senny

 

Przygotowanie:

- badanie jest nieinwazyjne,

- na powyższe badanie należy się wcześniej zapisać,

- nie wymaga przygotowania.

Holter EKG Kardiolog Bieruń

Rejestrator zdarzeń -  EKG

Rejestrator zdarzeń - EKG pozwala na krótkotrwałą rejestrację czynności elektrycznej serca (15 - 60 sekund) w trakcie trwania arytmii.

 

Do czego służy REJESTRATOR EKG

Powtarzające się epizody kołatań serca czy omdleń a także  udary mózgu, przy których standardowa diagnostyka jak Holter EKG/przedłużony 48 godzinny Holter EKG zawodzą, mogą być wskazaniami do użycia rejestratora zdarzeń. Ani zapis EKG ani Holter EKG mogą nie wystarczyć ujawnienia napadowych form arytmii. Warto tu wspomnieć ,że standardowy zapis EKG zawiera ok 10 ewolucji serca (zespoły QRS). W przypadku Holtera EKG (24 godz.) jest to już ok 100 tys. pobudzeń. Rejestrator zdarzeń może być wykorzystywany w celu zapisu arytmii, która pojawia się sporadycznie a także może być podstawowym narzędziem do podjęcia decyzji o włączeniu adekwatnego leczenia. 

Wielkość urządzenia - rozmiar telefonu komórkowego.

 

Wskazaniami do wykonania badania są i.in.:

-      diagnostyka zaburzeń rytmu serca,

- ocena prawidłowego działania stymulatora,

- ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

Przygotowanie:

- badanie jest nieinwazyjne,

- na powyższe badanie należy się wcześniej zapisać,

- nie wymaga przygotowania.

Echokardiografia - echo serca

Echokardiografia jest badaniem ultrasonograficznym pozwalającym na ocenę morfologiczną (zastawki, przedsionki, komory, aorta, ściany serca) oraz czynnościową struktur serca.

 

 

Do czego służy echokardiografia ?

Badanie to służy do ceny funkcji serca (wad zastawkowych/ kurczliwości mięśnia sercowego itp.) oraz ewentualnych wad w budowie serca.

 

Wskazaniami do wykonania badania są i.in.:

-  diagnostyka niewydolności serca,

- poszukiwanie powikłań narządowych chorób przewlekłych np.nadciśnienia tętniczego,

- wady serca zarówno nabyte jak i wrodzone,

- choroba zakrzepowo - zatorowa

- choroby naczyń ( np. tętniak aorty )

- choroby osierdzia

- powikłania infekcyjne

 

Przygotowanie:

- badanie jest nieinwazyjne,

- na powyższe badanie należy się wcześniej zapisać,

- nie wymaga przygotowania.

Holter ciśnieniowy - RR

Holter ciśnieniowy - ABPM jest badaniem diagnostycznym polegającym na całodobowym pomiarze ciśnienia tętniczego w określonych interwałach czasowych (zwykle co 30 min). 

 

 

Do czego służy Holter RR

Badanie to służy do diagnostyki nadciśnienia tętniczego oraz skuteczności dotychczasowej farmakoterapii. Może być pomocne w diagnostyce "nadciśnienia białego fartucha", nadciśnienia nocnego.

 

Wskazaniami do wykonania badania są i.in. :

- diagnostyka nadciśnienia tętniczego

- ocena skuteczności leczenia nadciśnienia

- ocena tzw."nadciśnienia białego fartucha"

- ocena nocnego nadciśnienia

 

Przygotowanie:

- badanie jest nieinwazyjne,

- na powyższe badanie należy się wcześniej zapisać,

- nie wymaga przygotowania.

KONTAKT

STRONA GŁÓWNA

Elektrokardiogram -  EKG

Zapis elektrokardiograficzny - EKG pozwala na krótkotrwałą rejestrację czynności elektrycznej serca.

 

Do czego służy EKG

Badanie to jest pomocne w ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu serca oraz przewodzenia w obrębie układu bodźcoprzewodzącego.

 

Wskazaniami do wykonania badania są i.in.:

- diagnostyka zaburzeń rytmu serca,

- ocena prawidłowego działania stymulatora,

- ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

Przygotowanie:

- badanie jest nieinwazyjne,

- na powyższe badanie należy się wcześniej zapisać,

- nie wymaga przygotowania.

Holter EKG

Standardowo wykonany zapis EKG pozwala na kilkusekundową rejestrację czynności elektrycznej serca, natomiast zapis metodą Holtera pozwala na wielogodzinną    (24 godzinną/48 godzinną) rejestrację EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

 

Do czego służy Holter EKG?

Badanie to jest pomocne w ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu serca   (kołatania/uczucia szybkiego bicia serca itp.) oraz dysfunkcję w obrębie układu bodźcoprzewodzącego (pauzy/przerwy). Ponadto umożliwia ocenę pracy implantowanego układu stymulującego (rozrusznik serca).

 

Wskazaniami do wykonania badania są i.in.:

- diagnostyka zaburzeń rytmu serca, w tym ocena skuteczności prowadzonego leczenia antyarytmicznego,

- ocena prawidłowego działania stymulatora,

- ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

Przygotowanie:

- badanie jest nieinwazyjne,

- na powyższe badanie należy się wcześniej zapisać,

- nie wymaga przygotowania.

Holter EKG Kardiolog Bieruń

Cennik

Opinie

Oferta

ZADZWOŃ

Kontakt

O mnie