specjalista kardiolog, lipidolog

Bartłomiej Wojtasik

Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpitala Miejskiego w Katowicach Murckach

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Miejskiego

w Katowicach Murckach

Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu

Kardiologicznym Szpitala im. św. Anny w Miechowie

Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala

Miejskiego w Tychach

 

 

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista kardiolog. Uczestnik licznych kursów krajowych oraz zagranicznych.

Od lat związany z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej.

W codziennej praktyce zajmuję się pacjentami  z różnymi  problemami kardiologicznymi.

Ze szczególnym uwzględnieniem chorych obciążonych  niewydolnością serca, a także  chorobą niedokrwienną. Od lat jestem związany z kilkoma poradniami kardiologicznymi na terenie Jaworzna, Katowic oraz Łazisk.

Współpracuję z kilkoma  Wydawnictwami medycznymi w zakresie edukacji lekarzy. 

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.